Akkoord over reductie CO2-uitstoot zware vrachtwagens

Formeel akkoord Europees Parlement

Het Europees Parlement bereikte onlangs een akkoord met de Lidstaten over de vermindering van de CO2-uitstoot van zware vrachtwagens. In navolging van dit akkoord, zal binnenkort de eerste Verordening ooit in werking treden op vlak van CO2-emissies voor vrachtwagens.

Inhoud van de nieuwe wetgeving

De nieuwe regels stellen een juridisch bindende verlaging van CO2-uitstoot voorop van 30% voor nieuwe vrachtwagens tegen 2030 ten opzichte van 2019. Hiertoe wordt een tussentijdse doelstelling bepaald van 15% CO2-emissiereductie tegen 2025.

Voorts wenst de EU investeringen in meer energiezuinige en schonere alternatieven voor vervuilende verbrandingsmotoren en dieselvrachtwagens te stimuleren door middel van financiële prikkels. Dit moet bijgevolg leiden tot een marktaandeel van 2% van de verkoop van nieuwe voertuigen in nul- en lage-emissievoertuigen.

Next steps

De tekst van de Europese Verordening dient nu formeel goedgekeurd te worden door de Raad van Ministers van de Europese Unie. Dit zal vermoedelijk na de Europese verkiezingen gebeuren, onder het Roemeens voorzitterschap dat loopt tot en met 30 juni 2019 dan wel onder Fins voorzitterschap dat vanaf 1 juli 2019 zal aanvangen.

Na goedkeuring door de Raad, verschijnt de Verordening in het Publicatieblad van de EU en zal ze onmiddellijk in werking treden.

Wil je zicht krijgen op de impact van deze nieuwe regels op jouw organisatie? Contacteer Rezolv en neem vandaag nog je voorsprong!