De Raad van de EU: nieuw voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Raad van de EU, die onderhandelt over Europese wetgeving, rouleert elke zes maanden tussen de EU Lidstaten. Vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 zal het voorzitterschap van de Raad van de EU waargenomen worden door Finland.

Strategische agenda 2019-2024

De Europese Raad nam onlangs een strategische agenda aan die zal dienen als richtsnoer voor de werkzaamheden van de Europese instellingen in de komende vijf jaar, rekening houdend met de continu veranderende omgeving.

Vier kernprioriteiten worden hierin vooropgesteld:

  • Bescherming van Europese burgers en vrijheden;
  • Ontwikkeling van een sterke en dynamische economische basis;
  • Bouwen aan een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa;
  • Behartiging van Europese belangen en waarden wereldwijd.

De EU-instellingen en de Lidstaten moeten hierin samenwerken en hun middelen bundelen. Deze strategische agenda betreft een eerste stap in een proces dat door de instellingen en de Lidstaten zal worden voortgestuwd.

Programma en prioriteiten

Elk voorzitterschap stelt bepaalde prioriteiten voorop en definieert een programma met doelstellingen die zij wenst te verwezenlijken. Finland is het eerste voorzitterschap dat de prioriteiten van de nieuwe Europese strategische agenda 2019-2024 zal integreren in de werkzaamheden van de Raad.

In het algemeen streeft Finland naar de verdere consolidatie van de gemeenschappelijke Europese normen en waarden, een competitiever en sociaal inclusief Europa (rekening houdend met de Brexit), en een versterkte positie van de EU als globale leider op vlak van klimaatbestrijding en bescherming van haar burgers.

Meer specifiek zal het Fins voorzitterschap digitalisering, AI, automatisering, etc., verder promoten in sectoren zoals gezondheid en mobiliteit. Zo wordt erkend dat de transportsector opportuniteiten biedt op vlak van groei en duurzaamheid. Het Fins voorzitterschap wenst dan ook de EU-mobiliteitspakketten te finaliseren en te focussen op kwalitatieve digitale dienstverlening door het aanbieden van ‘Mobility as a Service’ (MaaS), degelijke transportinfrastructuren en koolstofarme vervoersmiddelen.

Europese begroting 2021-2027

Tot slot, wenst het voorzitterschap de onderhandelingen betreffende het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 af te ronden met het oog op een efficiënte EU-budgetverdeling waarop alle stakeholders zich kunnen voorbereiden. Onderzoek en innovatie, sociale cohesie, landbouw, migratie en veiligheid vormen alvast enkele belangrijke aandachtsdomeinen voor de EU in haar toekomstige meerjarenbegroting. Gelet op de (verwachte) impact van de klimaatverandering, is de EU echter voornemens om 25% van het budget in het raam van MFK 2021-2027 te wijden aan ondersteuning voor project gericht op klimaatbescherming.

Blijf steeds op de hoogte van alle Europese en nationale ontwikkelingen met een mogelijke impact op jouw onderneming: maak vrijblijvend een afspraak met Rezolv en neem vandaag nog je voorsprong!

Blijf op de hoogte

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.