Digitale Transformatie

CONSULTANCY

Digitaliseren is onvermijdelijk. Het is noodzakelijk voor iedereen die competitief wil blijven in deze snel evoluerende digitale maatschappij. Uw klanten en stakeholders verwachten dat uw organisatie mee evolueert. Om u te begeleiden bij de digitale uitdagingen, starten we met uw huidige digitale werking in kaart te brengen.

Hoe gaan we tewerk?

We onderzoeken welke tools en applicaties u momenteel gebruikt en waar er nog uitbreidingen, verbeteringen en integraties mogelijk zijn.

Daarnaast helpen wij u om u aan te passen aan de snelle technologische transities in uw omgeving. We zorgen ervoor dat u mee bent en op deze evoluties kunt anticiperen. We geven u passend advies én helpen u met de juiste software om onze aanbevelingen in de praktijk te verzilveren. Samen tillen we uw organisatie naar een hoger niveau.


U bent hier: Digitale transformatie


Digitale Transformatie

[Business Model]


Door digitale transformatie en de impact in uw sector staat uw huidige business model onder druk. Nieuwe spelers komen op de markt en kunnen sneller en flexibel met digitalisering omgaan. Hoe biedt u deze uitdagingen het hoofd? Uw organisatie wendbaar maken en competitief houden? Wij zorgen voor actiegericht advies dat u onmiddellijk kan implementeren.Digitale Transformatie

[Proces Audit]


Het loopt niet lekker. U voelt en weet dat het anders en beter kan, of zelfs moet. Met een inzichtelijke proces audit zorgen we ervoor dat de obstakels van uw huidige werking in kaart gebracht worden. Vervolgens identificeren we de nodige oplossingen en rollen we deze samen met u uit.

Digitale Transformatie

[Systeem Mapping]


Uw organisatie maakt gebruik van verschillende systemen. U bent echter het overzicht kwijtgeraakt en heeft nood aan een geïntegreerde oplossing. Wij brengen uw huidige applicatie landschap in kaart en begeleiden u bij de integratie van uw verschillende systemen. U heeft nood aan advies voor de implementatie van nieuwe systemen of functionaliteiten? Ook daarvoor kan u op ons rekenen.

Andere [consultancy] solutions.


Supply Chain

Globalisering zorgde voor meer internationale en globale toeleveringsketens of supply chains. Omwille van recente crisissen zien we een beweging naar opnieuw meer lokale logistieke ketens. Hoe gaat u om met de continue wijzigingen en impact van externe factoren op uw supply chain?

Samen met u nemen we uw hele supply chain onder de loep. We bekijken zowel uw up- als downstream processen en onderzoeken hoe we deze flow kunnen verbeteren. We brengen de processen, de coördinatie en de samenwerking met leverancier, tussenpersonen en afnemers in kaart. Hoe kan die keten en elke schakel die er deel ...


Change Management

Wendbaar zijn als organisatie houdt in dat u moet kunnen omgaan met verandering. Voor de gehele organisatie is dat steeds een uitdaging. Verandering roept weerstand op. Een nieuwe weg inslaan brengt onzekerheid en obstakels met zich mee. Om een succesvolle implementatie te verzekeren is het belangrijk om veranderingen in uw bedrijf te begeleiden.

Rezolv ondersteunt u en uw organisatie bij deze veranderingsprocessen, helemaal op maat van uw behoeften. Zo voorkomt u dat uw investeringen uiteindelijk hun doel missen en verloren gaan.Op zoek naar onze
[business] solutions?


Met onze actiegerichte adviezen brengen we
samen uw organisatie naar een hoger niveau.


  Software solutions