Digitale tools voor wetgeving voor het vervoer over de binnenwateren

Digitalisering biedt vele opportuniteiten gericht op het verbeteren van de efficiëntie en betrouwbaarheid op vlak van transport. Met name het gebruik van elektronische in plaats van papieren documenten zou belangrijke voordelen met zich mee kunnen brengen binnen de transportsector.

Vervoer over de binnenwateren

In de binnenvaartsector, worden dienstenregisters betreffende het beheer van de vaaropdrachten en logboeken, alsook de meeste officiële documenten met betrekking tot bemanningsleden of de schepen zelf, nog steeds voornamelijk in papieren vorm opgemaakt en bewaard.

Studies van o.a. de Vlaamse Waterweg tonen echter aan dat het elektronisch plannen van opdrachten en routes heel wat efficiënter zou zijn, voornamelijk met het oog op administratieve vereenvoudiging.

Europese regelgeving?

De Europese Commissie is voornemens een wetgevingsinitiatief inzake digitalisering in de binnenvaart uit te vaardigen, om zo de tenuitvoerlegging en afdwingbaarheid van regels betreffende het vervoer over de binnenwateren te vereenvoudigen.

Hiertoe opende de Europese Commissie recent een openbare raadpleging gericht op belanghebbenden in de binnenvaartsector, zoals bemanningsleden en personeel aan boord, expediteurs, logistieke dienstverleners en verladers, IT-providers, etc. Zo wordt aldus de kans geboden aan het grote publiek om hun visie en standpunt kenbaar te maken aan de Commissie, wat betreft toekomstige Europese wetgeving inzake digitale informatieverwerking in de binnenvaart.

Laat je stem horen!

Rezolv nam alvast deel aan de openbare raadpleging ter behartiging van de belangen van haar partners.

Maak het standpunt van jouw onderneming eveneens kenbaar en neem deel aan voormelde openbare raadpleging die openstaat t.e.m. 9 juli 2019.

Contacteer Rezolv voor meer informatie en ondersteuning in dit verband!