Expertisedomeinen

Supply Chain, transport & logistiek

Zijn centrale ligging in Europa, op de grens tussen de noordelijke en de mediterrane landen, maakt dat België, strategisch gezien, een uitstekende ‘hub’ is voor transport en andere logistieke activiteiten. In 2018 eindigde België trouwens op de derde plaats in de Logistics Perfomance Index van de Wereldbank. Een absolute bevestiging dat het op logistiek vlak een zeer interessant land is.

Tegelijk zijn de uitdagingen voor supply chain, transport en logistiek niet te onderschatten. Innovatie, digitalisatie en veranderende regelgeving maken het verhaal extra complex. Denk maar aan drones, artificiële intelligentie en milieuregelgeving.

Bovendien behoren transport en logistiek tot de grootste kosten in veel bedrijven. En die kosten beïnvloeden rechtstreeks het financieel brutoresultaat. Dat impliceert dus ook dat je met je bedrijf meer succes kan boeken door je transport en logistiek optimaal te organiseren. Voorwaarde is dan wel dat je continu bijstuurt, innoveert en digitaliseert, waar mogelijk.

Veiligheid en defensie

In de nasleep van diverse aanslagen in Europa kende de private veiligheids- en bewakingssector een enorme groei. Daarnaast zijn veiligheid en defensie in België sterk verbonden met de regionale overheden. Het zijn immers de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van de nodige exportvergunningen voor wapenleveringen. Ook zij komen oog in oog te staan met de vele uitdagingen die de digitalisering met zich meebrengt: cyberveiligheid, privacy, hacking, robot killers, …

Publieke sector

Als hoofdstad van Europa, biedt Brussel plaats aan talrijke nationale en internationale overheden, publieke organisaties, Europese instellingen en niet gouvernementele organisaties. Verder kampt België met een complexe staatsstructuur met verschillende besturen op lokaal, regionaal, provinciaal en federaal niveau.

Allemaal staan ze voor een heleboel uitdagingen, waardoor ze verplicht zijn om te blijven innoveren. Want enkel zo kunnen ze aan de noden van hun stakeholders voldoen.

Extra

Ben je actief in een andere sector dan de eerder vernoemde? Ook dan bieden wij uitkomst. Want dankzij ons uitgebreid netwerk en onze partnerships kunnen we voor elke situatie een passende oplossing aanbieden.