Na de GDPR … ePrivacy Verordening op komst!

Begin 2017 diende de Europese Commissie een wetsvoorstel in voor een Verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie (hierna: “ePrivacy Verordening“). Het wetsvoorstel bevindt zich momenteel nog in de onderhandelingsfase in afwachting van een beslissing van de Europese besluitvormers. Als zijnde een Verordening, zal deze wetgeving rechtstreeks van toepassing zijn in alle EU-lidstaten vanaf haar inwerkingtreding. Het vereist geen omzetting naar nationale wetgeving zoals wel het geval is voor Europese Richtlijnen.

ePrivacy: quid?

De ePrivacy Verordening is een lex specialis van de GDPR, zijnde aldus een meer gedetailleerde uitwerking van bepaalde onderdelen van de GDPR en de verdere aanvulling daarvan wat betreft elektronische communicatiegegevens die als persoonsgegevens worden aangemerkt (metadata, zoals bv. datum/tijd, IP-adres, etc.). In deze Verordening worden eveneens enkele basisregels uiteengezet die bij alle verwerkingen van elektronische communicatiegegevens (metadata) gerespecteerd zullen moeten worden, zoals vertrouwelijkheid, regels inzake opslag en automatische wissing, toestemming van de betrokkene, etc.

De ePrivacy Verordening zal in onze ultrageconnecteerde 5G-toekomst aldus een aanzienlijke weerslag hebben op het gehele dataverkeer in o.a. de meeste ‘Internet of Things’ (IoT) apparaten, geconnecteerde voertuigen, etc.

Inwerkingtreding?

Tijdens de achtste plenaire sessie van de Europese Gegevensbeschermingsraad, werden de Europese besluitvormingsorganen in een Verklaring opgeroepen om de besluitvorming inzake de ePrivacy Verordening zo snel mogelijk te voltooien teneinde het EU raamwerk inzake gegevensbescherming en de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie te vervolledigen.

Het afronden van de onderhandelingen en aanneming van de ePrivacy Verordening staan dan ook hoog aangeschreven op de agenda van huidig Fins voorzitterschap van de Raad van de EU, dat zal eindigen op 31 december 2019. Het grootste struikelblok betreft de al dan niet vereiste absolute toestemming van betrokkenen om hun elektronische data te mogen verwerken, aangezien een dermate strikte benadering een enorme impact zou hebben op o.a. marketing automation, gerichte advertising, etc.

To be continued…

Meer weten?

Neem contact op met Rezolv en wij begeleiden je graag verder doorheen Europese en nationale regelgeving met een mogelijke impact op jouw onderneming!

Blijf op de hoogte

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.