fbpx

Nieuwe regels elektronische informatie over goederenvervoer op komst

Digitale informatie-uitwisseling van goederenbewegingen

Gelet op de verwachtingen dat het goederenvervoer in de EU met 51% zal toenemen in de periode 2015-2050, wenst men de informatie-uitwisseling van goederenbewegingen te digitaliseren. Dit zal namelijk meer en betere efficiëntie verzekeren.

Vanuit dit oogpunt, diende de Europese Commissie in mei vorig jaar een wetsvoorstel in voor een Verordening inzake elektronische informatie over goederenvervoer. Dit voorstel is momenteel hangend bij het Europees Parlement, dat amendementen kan indienen. Er wordt verwacht dat het wetsvoorstel in de loop van 2019-2020 – na de Europese verkiezingen – gefinaliseerd zal worden en van toepassing zal zijn in alle EU-Lidstaten.

Wat zal deze nieuwe regelgeving juist inhouden?

In het wetsvoorstel wordt ervoor gepleit om instanties van de Lidstaten volledig te verplichten om wettelijk verplichte vervoersinformatie of -documenten te aanvaarden met gedeeltelijk/volledig geharmoniseerde tenuitvoerlegging. Tevens wordt er een juridisch kader vastgesteld voor de elektronische verstrekking van wettelijk verplichte informatie over het vervoer van goederen op het grondgebied van de EU.

Een gecertificeerd eFTI-platform zal worden ingericht, zijnde een op informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebaseerde oplossing, zoals een besturingssysteem, een besturingsomgeving of een gegevensbank die bestemd is om te worden gebruikt voor de verwerking van eFTI (= “electronic freight transport information” of “elektronische informatie over goederenvervoer”). Tot slot worden nog specifieke vereisten ingevoerd voor eFTI-platformen en -diensten (o.a. functionele eisen, certificeringsvereisten, etc.).

Wees proactief als (transport)onderneming!

Alle stakeholders in de vervoersector, en met name het goederenvervoer, dienen alvast rekening te houden met de nakende wetgeving terzake.

Wens je jouw onderneming hierop voor te bereiden en vandaag nog je voorsprong te nemen? Maak dan nu een afspraak met Rezolv!