Rezolv @ Voka Limburg: Brexit-lab – Sessie Transport

Met de Brexit in het vooruitzicht, en de daarmee gepaard gaande onzekerheid, besloot Voka Limburg een Brexit Lab te organiseren opdat Limburgse ondernemingen zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een ‘harde brexit’.

Het Brexit Lab voorziet in vier halve vormingsdagen waarbij onder begeleiding van experts vier cruciale Brexit-topics behandeld worden in beperkte groep, om zo gedetailleerd en interactief mogelijk te kunnen werken.

Als trouw lid van Voka, werd ook Rezolv betrokken bij de organisatie van het Brexit Lab, meer bepaald voor ‘Sessie 3: Transport’, gelet op onze doorgedreven expertise terzake. Op vrijdag 1 maart 2019 voorzag Rezolv bij Voka Limburg in een interactieve workshop waaraan werknemers van een tiental Limburgse ondernemingen deelnamen. Bij een harde brexit zullen de logistieke flows van ondernemingen die importeren van en exporteren naar het VK onvermijdelijk onder druk komen te staan. Rezolv trachtte deze impact voor ondernemingen in kaart te brengen aan de hand van een diepgaande procesanalyse en value stream mapping: welke zijn de pijnpunten van de Brexit voor de supply chain? Wat moet er veranderen? Welke kost brengt dit met zich mee?…

De deelnemers werden uitgedaagd om hun processen effectief in kaart te brengen, teneinde hier een werkelijk meetbaar inzicht in te krijgen. Dit stelt ondernemingen namelijk in staat om hun processen desgevallend aan te passen en te optimaliseren om ook na de Brexit – ongeacht diens uitkomst – verder te kunnen blijven draaien. In groepen van 4 à 5 personen, werd de value chain van bepaalde ondernemingen onder de loep genomen en gevisualiseerd. Vervolgens werden de metrieken en relevante parameters – zoals doorlooptijden, TAKT, wachttijden, etc. – hierop toegepast. Dit leidde tot de vaststelling van de verschillende pijnpunten voor ondernemingen in navolging van de Brexit. Tot slot werden in groepsverband enkele verbetermogelijkheden voorgesteld opdat ondernemingen hun processen en interne werking anticipatief kunnen optimaliseren en externe ‘onzekere’ factoren van de brexit zo goed als mogelijk kunnen ondervangen.

Deze analysetool om de value streams van ondernemingen in kaart te brengen en verbetermogelijkheden te identificeren, positief onthaald door de deelnemers, ondanks de grote afhankelijkheid van onzekere externe factoren. Conclusie van de dag: zit niet stil en licht je onderneming door, want METEN IS WETEN!

Wil jij deze oefening ook laten doorvoeren voor jouw onderneming? Geen probleem! Neem contact op met Rezolv en wij voeren deze value chain analyse door en identificeren zo de verschillende verbeterpistes voor jouw onderneming!