Blog

e-CMR in België: een succesverhaal?

Sinds december 2017 werd in lijn met het e-CMR Protocol een Benelux proefproject opgezet teneinde via testcasussen na te gaan hoe de e-CMR best kan worden uitgerold in de logistieke sector. Het proefproject zal in oktober 2020 aflopen. Tijd dus voor een tussentijdse evaluatie. e-CMR: quid? De elektronische vrachtbrief (e-CMR) werd per Koninklijk Besluit van 10 april 2016 geïntroduceerd bij ...

4 voordelen van een transparante supply chain

Hoe transparant is jouw supply chain echt? Vaak zegt het buikgevoel dat het wel in orde is. Of “wij zijn een regionale speler en kennen onze leveranciers persoonlijk”. Maar wat dan met de oorsprong van de diensten of goederen die via je leveranciers toekomen? Wat als je supply chain een complexe en internationale structuur heeft met verschillende partijen? Transparantie doorheen de hele ...

Na de GDPR … ePrivacy Verordening op komst!

Begin 2017 diende de Europese Commissie een wetsvoorstel in voor een Verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie (hierna: "ePrivacy Verordening"). Het wetsvoorstel bevindt zich momenteel nog in de onderhandelingsfase in afwachting van een beslissing van de Europese besluitvormers. Als zijnde een Verordening, ...