Blog

Brexit is coming..

De Britse premier Theresa May heeft dinsdagmiddag het Lagerhuis de sleutels in handen gegeven om een harde Brexit zonder echtscheidingsakkoord met de Europese Unie helemaal uit te sluiten. May hoopt zo de toenemende rebellie binnen eigen rangen in de kiem te smoren. Meer dan ooit lijken we echter af te stevenen op een chaotische Brexit waarvan vooral kmo’s het slachtoffer dreigen te ...

Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

In lijn met de Europese strategie op vlak van klimaat- en milieubescherming, wordt de wegvervoersector nieuwe normen en regels opgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de EU koolstofvrij te maken. Lichte voertuigen zoals personen- en bestelwagens dragen reeds hun steentje bij, en kregen in 2017 nieuwe regelgeving opgelegd om ook na 2020 hun uitstoot verder te ...

Connecting Europe Facility – Transport

Op 8 januari 2019 opende de Europese Commissie een oproep tot voorstellen voor de cofinanciering van projecten in het raam van diens meerjaarlijks plan ‘Connecting Europe Facility’. Wat betreft de transportsector, worden subsidies ter beschikking gesteld met het oog op de ontwikkeling van grensoverschrijdende verbindingen tussen (spoor-)wegen, binnenlandse waterwegen, maritieme havens, etc. Ook ...