Blog

Akkoord over reductie CO2-uitstoot zware vrachtwagens

Formeel akkoord Europees Parlement Het Europees Parlement bereikte onlangs een akkoord met de Lidstaten over de vermindering van de CO2-uitstoot van zware vrachtwagens. In navolging van dit akkoord, zal binnenkort de eerste Verordening ooit in werking treden op vlak van CO2-emissies voor vrachtwagens. Inhoud van de nieuwe wetgeving De nieuwe regels stellen een juridisch bindende verlaging ...

Nieuwe regels elektronische informatie over goederenvervoer op komst

Digitale informatie-uitwisseling van goederenbewegingen Gelet op de verwachtingen dat het goederenvervoer in de EU met 51% zal toenemen in de periode 2015-2050, wenst men de informatie-uitwisseling van goederenbewegingen te digitaliseren. Dit zal namelijk meer en betere efficiëntie verzekeren. Vanuit dit oogpunt, diende de Europese Commissie in mei vorig jaar een wetsvoorstel in voor een ...

Drones

De luchtvaart kent een nieuwe snel groeiende sector met de opmars van onbemande luchtvaartuigen of drones. Hier is een groot potentieel aan verbonden voor nieuwe banen en economische groei in de Europese Unie. Europese regelgeving Echter, dit vereist een afdoende regelgevend kader teneinde het veilig gebruik van op afstand bestuurde drones in het Europese luchtruim te verzekeren. De Europese ...